WITAMY NA Q-JAVA
Nauka jazdy i szkolenia

Wybór szkoły nauki jazdy Q-JAVA to gwarancja bezstresowej i profesjonalnej nauki. Oferuję indywidualne podejście do każdego kursanta oraz skuteczność przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, na co dowodem jest wysoka kwalifikacja w rankingach zdawalności egzaminów w WORD-zie. W 2014r. ponad 60.. osób za pomocą tej szkoły zdało prawo jazdy za pierwszym razem!

Z pewnością powodem takich dobrych wyników jest przyjemna atmosfera podczas jazd oraz odpowiednio wyszkoleni instruktorzy, którzy dostosowują jazdy do potrzeb i postępów kursanta.

Osoba po kursie w szkole nauki jazdy Q-Java jest w pełni przygotowana i świadoma przebiegu egzaminu państwowego i wie, co będzie przedmiotem oceny przez egzaminatora.

OSK Q-Java
OSK Q-Java dysponuje samochodami:
 • » Clio IV 2010 r 1.2
 • » Clio IV 2010 r 1.5 dci
 • » Clio V 2015 r 1.2
Oczywiście każdy z nich jest wyposażony w klimatyzację!
Radosław Kujawa
ul. 14-go Lutego 8 64-920 Piła
Zapisy telefoniczne, po wyrobieniu profilu na kierowcę.
Zapoznaj się z
naszą ofertą i zapisz się!
660 469 234
KURS

CO ZROBIĆ ABY ROZPOCZĄĆ KURS?

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy należy wyrobić Numer Kursanta PKK, to znaczy:

Do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym (odpowiednim do miejsca zamieszkania) należy złożyć:

 • - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu W razie potrzeby instruktor prowadzący podaje nazwisko oraz kontakt do lekarza przeprowadzającego takie badania.
 • - jedno zdjęcie (format odpowiedni do prawa jazdy/dowodu osobistego o wymiarach 3,5cmx4,5cm)
 • - zgoda od rodziców na rozpoczęcie kursu, jeżeli kursant nie ukończył 18 roku życia Kurs prawa jazdy można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 18-stu lat, a egzamin państwowy można odbyć już miesiąc przed ukończeniem 18-stego roku życia.
 • - wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny do wypełnienia w Starostwie Powiatowym)

Należy również okazać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport)

OFERTA

Kurs podstawowy kat. B zawiera:
 • » Instruktor dojeżdża po kursanta w umówione miejsce i o ustalonej wcześniej godzinie, co jest bardzo wygodne dla kursanta.
 • » Istnieje możliwość zapłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach w terminach i kwotach ustalonych wcześniej z instruktorem prowadzącym.
OSK Q-JAVA zaprasza na kurs wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Klientom posiadającym taką Kartę Dużej Rodziny przysługuje specjalna promocja: obniżka -100zł na kurs podstawowy kat. B!


Kategoria A2 - uprawnia do kierowania motocyklem oraz motorowerem:
 • » Wymagany wiek - minimum 18 lat,
 • » Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych* oraz 20 godzin zajęć praktycznych,
 • » Szkolenie praktyczne motocyklem Yamaha XJ6 (identyczny motocykl jak na egzaminie państwowym),
 • » Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (plac manewrowy oraz ruch drogowy).

Kategoria A - uprawnia do kierowania motocyklem oraz motorowerem:
 • » Wymagany wiek - minimum 24 lata lub 20 lat dla osoby posiadającej od co najmniej dwóch lat prawo jazdy kategorii A2,
 • » Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych* oraz 20 godzin zajęć praktycznych,
 • » Szkolenie praktyczne motocyklem Yamaha XJ6 (identyczny motocykl jak na egzaminie państwowym),
 • » Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (plac manewrowy oraz ruch drogowy).

* W przypadku uzyskania wcześniej przez kandydata prawa jazdy kategorii A1 lub A2, szkolenie oraz egzamin obejmuje jedynie część praktyczną.

CENNIK

Kurs podstawowy kat. B30 godzin1500 zł

W szkole jazdy Q-JAVA istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego. Takie dodatkowe godziny można odbyć po ukończeniu kursu podstawowego w tej lub innej szkole nauki jazdy. Ilość godzin podczas szkolenia uzupełniającego każdy kursant dobiera sobie indywidualnie.

Dodatkowa godzina 50 zł

Kategoria A2, A

Koszt szkolenia 1300 zł
Koszt egzaminu państwowego 210 zł*
GALERIA
EGZAMIN

Dokumenty jakie należy złożyć w WORD:

 • * wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta,
 • * dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport,
 • * dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 • * jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego profilu i z widocznym lewym
  uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy),
 • * orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
 • * zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydaów na kierowców w zakresie szkolenia
  podstawowego lub dodatkowego, kserokopią posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej):

q A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D,

* pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika.

Wszelkie formaności załatwiane są w siedzibie ośrodka szkolenia.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
64-920 Piła
ul. Lotnicza 6
www.word.pila.pl

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

UWAGA: Kandydat na egzamin przynosi dowód osobisty bądź paszport!!
Ważniejsze telefony:
Sekretariat - (067) 212-07-77, fax (067) 212-07-76
Biuro Obsługi Klienta - (067) 212-07-83
Dział kursów i szkoleń - (067) 212-07-84


Ośrodek jest czynny:
poniedziałek. - piątek - 08.00 - 15.00
soboty - 09.00 - 14.00
KONTAKT
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

NAUKA JAZDY Q-JAVA
Radosław Kujawa

KONTAKT

tel. kom. 0 660 469 234
e-mail: q_java@op.pl

Sala wykładowa znajduje się na 14 lutego 8

Aktualnie promocje, nowości i opinie dostępne są
na oficjalnej stronie na facebooku